AVADANLIQ SİYAHISI

Kalıp emalı avadanlığının siyahısı

542659c9

Enjeksiyon qəlibləmə avadanlıqlarının siyahısı