QƏLİB VERİN VƏ ƏSTƏK QALIPLAMA

Insert qəlibləmə termoplastik qatranın başqa bir komponent ətrafında qəlibləndiyi bir prosesdir.Çox vaxt yivli əlavələr və ya bərkidicilər kimi metal komponentlər insert qəlibində istifadə olunur, lakin plastik, keramika və digər materiallar kimi digər komponentlər də istifadə edilə bilər.İçəri qəlibləmənin bir çox üstünlükləri var, o cümlədən əmək xərclərinin azaldılması, hissə çəkisinin azalması, keyfiyyətin yaxşılaşdırılması, məhsulun funksionallığı və ümumi komponent strukturunun təkmilləşdirilməsi.Bundan əlavə, insert qəlibləmə daha sərfəli və mürəkkəb montaj üçün səmərəli həll yoludur.

İçəridə qəlibləmə prosesinə bənzər şəkildə, aşırı qəlibləmə prosesi bir bərk komponent yaratmaq üçün termoplastik qatranın başqa bir materialın üzərində və ya ətrafında qəliblənməsini əhatə edir.Aşırı qəlibləmə mürəkkəb dizaynlar, həddən artıq yüklənmiş birləşmələr və təfərrüatlı kosmetik aspektləri olan komponentlərin istehsal prosesini optimallaşdırır, çünki bu, iki qatran arasındakı əlaqəni yaxşılaşdırır.