İNCELEME İSTEHSALI

Enjeksiyon atelyesi:

Standart Enjeksiyon Kalıplama xaricində 2K & 3K enjeksiyon, aşırı qəlibləmə və qaz köməkçi kalıplama sahəsində təcrübəli mühəndis materialları tökmə prosesi üzrə ixtisaslaşmışdır.

Evdə 60 Tondan 500 Tonadək 16 enjeksiyon maşını var. Kalıp istehsal gücü hazırda daha çox müştəri sifarişi tələblərinə cavab vermək üçün genişlənmə mərhələsindədir.

Qeyri-standart və xüsusi plastik 2K & 3K enjeksiyon aksesuar birləşməsi və xüsusi hissələr üçün çox sayda qəlibə cavab vermək üçün idarəetmə sistemi təmin edirik, bu tip enjeksiyon birləşməsi ümumi qəlibləmə maşınına və ya 2K & 3K kalıbına əlavə ediləcəkdir.